Novinky
6. 2. 2017

Zanedbané území nahradí nový park a rezidenční bydlení

Zanedbaný pás zeleně v prostoru mezi libereckou Vítěznou a Ondříčkovou ulicí, kterému se už jen ze setrvačnosti a s velkou nadsázkou říká lesopark, čeká zásadní proměna. O vyčištění, obnovu a následné oživení zanedbané lokality plné černých skládek, odumřelých dřevin, náletů a dalšího nepořádku, se postará nově vznikající obytný komplex REZIDENCE PARK MASARYKOVA.

Dosavadní lesopark byl v takovém stavu, že budoucímu bydlení na jedné z nejlepších libereckých adres by dělal nejen ostudu, ale na základě zpracovaného dendrologického průzkumu vyšlo také najevo, že další růst by byl bez zásahu pro návštěvníky nebezpečný. Develop Industry a.s. nechala po dohodě s odborem ekologie a veřejného prostoru libereckého magistrátu provést vedle dendrologického průzkumu také inventarizaci stromů, návrh na zdravotní probírku porostu a následnou náhradní výsadbu. Odborné posudky potvrdily ty nejčernější představy a jejich výsledem je již probíhající revitalizace zeleně. Dochází k odstranění vytipovaných stromů, které byly v havarijním stavu a hrozilo u nich zřícení, stromů napadených dřevokaznými houbami a stromů se špatnou sadovnickou hodnotou, které omezují v růstu hodnotné a perspektivní dřeviny.

Součástí rekultivace lokality sousedící s pozemkem, na kterém vyroste REZIDENCE PARK MASARYKOVA, je vyčištění od navoženého komunálního odpadu a bioodpadu a také oprava plotu, který už dávno neplní svoji funkci. Všechny tyto kroky navrátí lokalitě její hodnotu a pro město jsou vyřešením dosavadního žalostného stavu.

Develop Industry a.s. klade na zdravou zeleň důraz v celém pojetí projektu. Obytné domy budou z jedné strany situovány k zrevitalizovanému lesoparku pod Ondříčkovou ulicí a z druhé strany budou od stávající zástavby na Masarykově ulici odděleny korytem Jizerského potoka navráceného z jeho současné podzemní zatrubněné trasy zpět na povrch. Ten se stane dominantou další veřejně přístupné plochy s parkovou úpravou a stezkou pro pěší, která k životu probuzený zelený kousek krajského města propojí s oddychovými partiemi Lidových sadů.