Novinky
4. 6. 2018

Přezkumné řízení zastaveno

Vážení klienti, obchodní partneři, dodavatelé,

 

dne 28.5.2018 jsme obdrželi od Krajského úřadu Libereckého kraje Sdělení správního orgánu o zastavení přezkumného řízení ohledně povolení změny stavby Rezidence Park Masarykova před jejím dokončením.

 

Statutární město Liberec se svým Odvoláním dožadovalo přezkoumání Rozhodnutí, zda nebyly stavbou, resp. dílčí změnou stavby porušena jeho majetková práva a zda nebyly dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči.

Stanovisko Krajského úřadu hovoří jasně, cituji: „…stavební záměr…realizovaný na pozemcích, které se nacházejí na území městské památkové zóny Liberec, není v rozporu s veřejnými zájmy státní památkové péče.“

 

Svým rozhodnutím odvolací orgán rozptýlil pochybnosti, které účelově vypouštěla skupina lidí brojících proti výstavbě projektu a  potvrdil tak, že rozhodnutí stavebního úřadu bylo vydáno v souladu s právními předpisy a je pravomocné.

Výstavba Rezidence Park Masarykova běžela i po dobu přezkumného řízení podle harmonogramu.

 

Radek Kotrč

předseda představenstva

Develop Industry, a.s.