Novinky
27. 1. 2017

Historie Masarykovy třídy

 U obytné architektury byla pro Liberec charakteristickým rysem výstavba rodinných domů a vilových čtvrtí vybudovaných na principu zahradního města. Město proto disponuje, co do rozsahu i kvality, ojedinělým souborem historizujících a secesních vil, uspořádaných v rozvolněných a provzdušněných celcích, obklopených zelení. Není se tedy co divit, že si Liberec brzy získal pověst nejzelenějšího průmyslového města v Čechách. Masarykova třída byla od počátku plánována jako promenáda, potvrzuje výrazné uplatnění zeleně, kdy každou stranu třídy lemovala celkem čtyři stromořadí, a vybudování městského parku (Lidových sadů) spolkem Naturfreunde, do něhož ústila. Park byl později doplněn ještě o romantizující budovu restaurace se společenským sálem. Cenná promenáda tvoří de facto libereckou "Ringstrasse". Ukázkovým příkladem zástavby na Masarykově třídě je okázalá neorenesanční vila Eleonory Priebschové čp. 450-l od místního architekta Hanse Miksche, dobře dokumentující vysoký obytný standard tehdejší buržoazie. Většina domů patřila průmyslníkům a obchodníkům židovského původu, které byly po nástupu fašismu arizovány. To je jeden z důvodů, proč po roce 1989 patřil Liberec k nejbohatším městům v České republice.